Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Novice in obvestila

Komunalna infrastruktura

Osnovna dejavnost podjetja je projektiranje in inženiring na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, kar po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med drugo tehnično projektiranje in svetovanje Berite naprej →

Vodnogospodarske ureditve

Osnovna dejavnost podjetja je projektiranje in inženiring na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, kar po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med drugo tehnično projektiranje in svetovanje. Berite naprej →

Športne in rekreativne površine

Osnovna dejavnost podjetja je projektiranje in inženiring na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, kar po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med drugo tehnično projektiranje in svetovanje. Berite naprej →

O podjetju Hydrotech d.o.o.

Hydrotech d.o.o. je zasebno storitveno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992. Podjetje ponuja visokostrokovne storitve projektiranja in inženiringa na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, oplemenitene z dolgoletnimi izkušnjami, nenehnim izpopolnjevanjem znanja in najsodobnejšo tehnološko opremo.
+ Več o podjetju

 • Firma: Hydrotech, projektiranje in inženiring d.o.o.
 • Skrajšana firma: Hydrotech d.o.o.
 • Sedež: Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica
 • Številka registracije: 065/10232700 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
 • Osnovni kapital: 8.763 EUR
 • Šifra dejavnosti: 71.129
 • Matična Številka: 5689783
 • ID številka za DDV: SI42686270
 • Davčni zavezanec: da
 • Poslovni račun: 04750-0000465069 pri Novi KBM

 

Kontaktni podatki

 • Valdi Černe, univ.dipl. inž.grad.
  direktor in projektni vodja IZS 0641
  T: +386 5 33 05 111, E: valdi.cerne@siol.net
 • Suzana Čotar, dipl.ekon., inž. geod.
  namestnica direktorja in vodja priprave dela
  T: +386 5 33 05 110, E: suzana.cotar@siol.net